۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۳ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ اسفند   

دستیاران

 

     

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

درمانگاه

چهارشنبه

1/1/97

دکترآقا محمدی ، مهرابیان ، ارفع ،  محسنی

 

پنج شنبه

2/1/97

دکتر آقا محمدی ، مهرابیان ، ارفع ، سلاجقه ، محسنی

 

جمعه

3/1/97

دکتر آقا محمدی ، مهرابیان ، ارفع ، محسنی

 

شنبه

4/1/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ،  مهرابیان ، ارفع ،   محسنی

دکتر مهرابیان

یکشنبه

5/1/97

دکتر علیزاده ، شاه حسینی، مهرابیان ، ارفع ،  سلاجقه ، محسنی

 

دوشنبه

6/1/97

دکتر علیزاده ، شاه حسینی ،   محمدی ،  محسنی

 

سه شنبه

7/1/97

دکتر علیزاده ، شاه حسینی ،  توکلیان ، محمدی ، محسنی

 

چهارشنبه

8/1/97

دکتر علیزاده ، وثوقی ، توکلیان ، محمدی ،  سلاجقه ، محسنی

 

پنج شنبه

9/1/97

دکتر علیزاده ، وثوقی ، توکلیان ، محمدی ، محسنی

 

جمعه

10/1/97

دکتر علیزاده ، وثوقی، توکلیان ،  دانشور ، محسنی

 

شنبه

11/1/97

دکتر علیزاده ، وثوقی ،  توکلیان ، دانشور ،   محسنی

دکتر شاه حسینی

یکشنبه

12/1/97

دکتر علیزاده ، وثوقی ، توکلیان ، دانشور ، محسنی

 

دوشنبه

13/1/97

دکتر علیزاده ،  توکلیان ،  دانشور ،  محسنی

 

سه شنبه

14/1/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ، مهرابیان ، ارفع ،  محسنی 

 

چهارشنبه

15/1/97

دکتر علیزاده ، شاه حسینی ، محمدی ، محسنی 

 

پنج شنبه

16/1/97

دکتر آقا محمدی ، توکلیان ، دانشور ، محسنی   

 

جمعه

17/1/97

دکتر آقا محمدی ،  وثوقی ، شاه حسینی ، محمدی ، محسنی    

 

شنبه

18/1/97

دکتر وثوقی ،  علیزاده ، مهرابیان ، دانشور ،  محسنی 

دکتر توکلیان

یکشنبه

19/1/97

دکتر آقا محمدی ، توکلیان ، ارفع ، محسنی  

 

دوشنبه

20/1/97

دکتر وثوقی ، علیزاده ، شاه حسینی ، دانشور ،  محسنی

 

سه شنبه

21/1/97

دکتر آقا محمدی ، علیزاده ،  توکلیان ، شاه حسینی ، محمدی ، محسنی

 

چهارشنبه

22/1/97

دکتر وثوقی ، توکلیان ، ارفع ، محسنی  

 

پنج شنبه

23/1/97

دکتر علیزاده ، مهرابیان ، دانشور ، محسنی  

 

جمعه

24/1/97

دکتر آقا محمدی ، علیزاده ، مهرابیان ،   ارفع ، محسنی

 

شنبه

25/1/97

دکتر آقا محمدی ، وثوقی ، توکلیان ، محمدی ، محسنی      

دکتر شاه حسینی

یکشنبه

26/1/97

دکتر علیزاده ، مهرابیان ، شاه حسینی ، دانشور ، محسنی    

 

دوشنبه

27/1/97

دکتر آقا محمدی ،  وثوقی ، محمدی ، محسنی    

 

سه شنبه

28/1/97

دکتر آقا محمدی ، علیزاده ، توکلیان ، شاه حسینی ،  دانشور ، محسنی     

 

چهارشنبه

29/1/97

دکتر علیزاده ، شاه حسینی ،  محمدی ، محسنی     

 

پنج شنبه

30/1/97

دکتر وثوقی ، مهرابیان ، ارفع ، محسنی   

 

جمعه

31/1/97

دکتر وثوقی ، علیزاده ، توکلیان ،  ارفع ، محسنی