۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت  

برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات درخرداد ماه 1397   

ایام هفته

تاریخ

آنکال جراحی ستون فقرات

سه شنبه

1/3/97

دکتر ابراهیمی نژاد

چهارشنبه

2/3/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

3/3/97

دکتر ریحانی

جمعه

4/3/97

دکتر ریحانی

شنبه

5/3/97

دکتر شهبا

یکشنبه

6/3/97

دکتر مفید

دوشنبه

7/3/97

دکتر ابراهیمی نژاد

سه شنبه

8/3/97

دکتر ریحانی

چهارشنبه

9/3/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

10/3/97

دکتر شهبا

جمعه

11/3/97

دکتر شهبا

شنبه

12/3/97

دکتر مفید

یکشنبه

13/3/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

14/3/97

دکتر ریحانی

سه شنبه

15/3/97

دکتر شهبا

چهارشنبه

16/3/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

17/3/97

دکتر مفید

جمعه

18/3/97

دکتر مفید

شنبه

19/3/97

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

20/3/97

دکتر ریحانی

دوشنبه

21/3/97

دکتر شهبا

سه شنبه

22/3/97

دکتر مفید

چهارشنبه

23/3/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

24/3/97

دکتر ابراهیمی نژاد

جمعه

25/3/97

دکتر ابراهیمی نژاد

شنبه

26/3/97

دکتر ریحانی

یکشنبه

27/3/97

دکتر شهبا

دوشنبه

28/3/97

دکتر مفید

سه شنبه

29/3/97

دکتر ابراهیمی نژاد

چهارشنبه

30/3/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

31/3/97

دکتر ریحانی